ઇન્ટરનેટની દુનિયા અને વેબસાઇટની વાત થાય ત્યારે ગૂગલ અને યાહુ જેવી વેબસાઇટના નામનો જ વિચાર આવે છે. શું તમે જાણો છે કે કોઈપણ વેબસાઇટ કરતાં મોંઘું તેનું ડોમેઇન નેમ હોય છે મતલબ તેનું નામ હોય છે.

શું હોય છે ડોમેઇન નેમ

કોઈપણ વેબસાઇટનું ડોમેઇન નેમ એક રીતે વેબસાઇટની ઓળખ હોય છે. એક સારું આકર્ષક ડોમેઇન નેમ યૂઝર્સને વેબસાઇટની મુલાકાત લેવા માટે પોતાની તરફ ખેંચે છે. ડોમેઇન નામ સિસ્ટમ (ડીએનએસ)માં જે નામ રજિસ્ટર કરવામાં આવેલ હોય, તેને ડોમેઇન નામ કહે છે.

જો તમારે ડોમેઈન  રજિસ્ટર્ડ કરાવવું હોય તો ૯૯ રૂપિયા (મહિના મુજબ )

અમે ગોડેડી ડોટ કોમ ના રીસેલર છીએ અને તેની બધી જ ઓનલાઈન ને લાગતીવળગતી પ્રોડ્કટ ખરીદી શકો છો…તો વધુ વિગત માટે અત્યારે જ મુલાકાત લો …. http://www.e-jewel.in

ડોટ કોમ  એક વર્ષ માટે  ફક્ત રૂપિયા 999/-

 

 

 .Gold 

Like:  xyz company name. Gold

.Jewelry

Like:  xyz company name. Jewelry

.Diamonds

Like:  xyz company name. Diamonds

એક વર્ષ માટે ફક્ત રૂપિયા 8839/- એક વર્ષ માટે ફક્ત રૂપિયા 8839/- એક વર્ષ માટે ફક્ત રૂપિયા 8839/-
.online

એક વર્ષ માટે ફક્ત રૂપિયા 3199/-

.Store

એક વર્ષ માટે ફક્ત રૂપિયા 5519/-

.Digital

એક વર્ષ માટે ફક્ત રૂપિયા 2517/-